Krav på Norrbotniabana

I helgen inledde socialdemokraterna i Norr- och Västerbotten en budkavle med krav på att Norrbotniabanan ska byggas. Färden med budkaveln började på cykel i Haparanda med mål i Umeå. Syftet är att lämna över budkaveln med kraven i statsminister Göran Perssons hand.
Socialdemokraterna i Norrbotten och Västerbotten anser att den nya kustjärnvägen mellan Haparanda och Umeå bör vara färdigbyggt senast år 2015, skriver Piteå-Tidningen.