Sundsvall utan vatten

Det är problem med varmvattenförsörjningen. Hela centrala Sundsvall, Skönsberg, skönsmon är just nu utan VARMvatten. Även Bergsåker och delar av Haga är drabbat.
Orsaken är en läcka på fjärrvärmeledningen i Nackstaområdet. Sundsvall Energi räknar med att felet är avhjälpt under kvällen.