Mäns våld mot kvinnor kostar samhället miljarder

Förutom det höga personliga priset har Socialstyrelsen räknat ut att kvinnovåldet i Sverige kostar över tre miljarder kronor om året.

Uppskattningvis 75000 kvinnor drabbas av våld i nära relationer varje år.

Det kostar Sverige över tre miljarder i sjukvård, socialt stöd och förlorade arbetsinkomster.

Tre miljarder är ungefär lika mycket som Sundsvall kommuns totala budget.

Marianne från Sundsvall blev misshandlad och nästan strypt av sin man innan hon vågade anmäla honom, och han hamnade i fängelse.

Att det nu sätts en prislapp på vad kvinnovåldet kostar samhället tycker Marianne är bra.