Sollefteå kommun drar in 20 lärartjänster

Sollefteå kommun drar in nära 20 lärartjänster i höst. Kommunen är i behov av att spara eftersom kommunen av misstag gjorde av med för mycket pengar under våren.
Barn-kultur och utbildningsnämnden har hittills i år överskridit sin budget med 6 miljoner kronor. För att försöka återställa balansen i budgeten kommer nu kommunen inte att åternaställa flera av de timanställda lärarna. Ett beslut som de övriga lärarna har svårt att förstå.