Ögonmottagningen i Örnsköldsvik kommer till patienterna vid undersökning

På ögonmottagningen på Örnsköldsviks sjukhus pågår ett projekt med uppsökande verksamhet, där sjukvården åker ut till patienterna istället för tvärtom.

Projektet kom till när man upptäckte att många av patienterna som kom till sjukhuset för undersökning och behandling av glaukom, eller grön starr bodde på samma äldreboenden.

En undersökning med tryckmätning tar bara fem minuter men för att komma till sjukhuset krävdes ofta både bårbil och ledsagare.

Nu åker istället sjukvårdspersonal ut och gör undersökningarna på plats. Det kan vara upp till 15 patienter vid samma tillfälle.

Det här skriver landstingets tidning Y-nytt om i sitt senaste nummer.