Kronofogdemyndigheten kritiseras för utmätningsbeslut

Trots att en man i Sundsvall fick anstånd med betalning för underhållsstöd fick han besked om att kronofogden skulle göra utmätning.

Nu kritiseras myndigheten av justitieombudsmannen, som skriver att det var olämpligt att bestämma tid för utmätning innan tiden för betalning gått ut.