Örnsköldsviks kommun polisanmäls

Örnsköldsviks kommun har polisanmälts av en person som uppger att han företräder någon medlem i Gerdals vattenförsörjningsförening.

Polisanmälan gör gällande att kommunen inte infomerat medlemmarna om att dricksvattnet innehåller alltför höga halter av bland annat kolväten.

I polisanmälan skriver mannen att ansvariga på kommunens miljökontor vägrar att svara på skrivelser. Därför har han anmält ärendet till polis och åklagare.
Lars Gunnar Olsson på kommunens miljökontor är mycket oförstående till polisanmälan och säger att vattnet i byn Gerdal är fullt tjänligt. Han säger också att han tidigare välvilligt svarat på frågor kring det här ärendet.

Ärendet har i dag överlämnats till miljöåklagare i Östersund.