Fler utrikesfödda i kommuner och landsting

Kommuner och landsting får allt fler anställda som är utrikesfödda.

På allt fler håll i landet motsvarar andelen anställda även andelen medborgare som är utrikesfödda, så även i Västernorrland.

I Västernorrland är 5,3 procent utrikesfödda anställda inom kommunerna.

I landstinget är det något mer, 6,4 procent.

I Västernorrland är 6,7 procent av medborgarna utlandsfödda.

Det här visar siffror från organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Undersökningarna visar också att inom landstingen är det högst andel utrikesfödda bland läkare och lägst bland ambulanssjukvårdare.

Inom kommunerna lär det högst andel utlandsfödda bland städ- och måltidspersonal och lägst bland brandpersonal.