Nu försvinner utbildningsvikariaten

Utbildningsvikariaten försvinner vid årsskiftet. För många har den här typen av arbetsmarknadsåtgärd varit ett steg mot en fast anställning inom vården.

Utbildningsvikariaten var tänkt att bli en tvåårig satsning för att höja kompetensen för omvårdnadspersonal, samtidigt som arbetslösa personer skulle få in en fot på arbetsmarknaden.

För Carina Pranell, undersköterska inom Sundsvalls kommun, ledde utbildningsvikariatet till fast anställning.

- Det har betytt väldigt mycket för mig. Jag tycker att det är väldigt dåligt att det försvinner. Det är en chans att komma in på arbetsmarkanden och se sig omkring, säger hon.

I Västernorrland finns 53 personer som idag har ett utbildningsvikariat.

Anita Sundell som är områdeschef för en av hemtjänstgrupperna inom Sundsvalls kommun, tror att det nu kan bli svårare för vårdpersonal som vill utbilda sig.

Vid ett utbildninggsvikariat får den ordinarie personalen som studerar behålla sin grundlön.

Arbetsgivaren får ett visst stöd från staten för kostnaderna.

Målet med projektet har varit att höja kompetensen bland vårdpersonal.