Revisor straffas för miss i jobbet

En revisor i Kramfors har fått en erinran av revisorsnämnden för en miss i jobbet.

Han har inte reagerat på att ägaren till det företag han var revisor för lånat pengar av bolaget. Sånt är förbjudet, enligt aktiebolagslagen.

Revisorsnämnden nöjer sig med att ge honom en erinran även om två ledamöter ville ge en varning.