HEMAB kritiseras för snedvriden konkurrens

Det kommunägda bolaget HEMAB, Härnösand Energi och Miljö AB, får kritik för att ha knutit ett sexårigt sopavtal med Reko i Sundsvall värt 11,6 miljoner kronor, utan att avtalet föregicks av upphandling.

Kritiken kommer från Konkurrenskommissionen, en grupp inom tankesmedjan Den nya välfärden, och de menar att Hemab brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Enligt Hemab hade man rätt att göra så eftersom avtalet tecknades under brådska när skatten på sopförbränning höjdes kraftigt.

Men enligt Konkurrenskommissionen borde Hemab ha känt till skattehöjningen i tillräckligt god tid för att kunna göra en upphandling på rätt sätt. 

Enligt Pär Cronhult, chefsjurist i Konkurrenskommissionen finns flera exempel på kommuner som just gjort det, bland annat Sollefteå och Örnsköldsvik.

Om Konkurrenskommissionen tillsammans med något företag som kan ha missgynnats ska dra Hemab inför rätta beror till stor del på hur bolaget hanterar kritiken.

- Om man förstår att man gjort fel och försöker rätta till det så finns ju ingen anledning att pröva saken i rätten, men om man anser att man får göra på det här viset så kan det hända att det blir en rättssak av detta, säger Per Cronhult.

Och Konkurrenskommissionen får medhåll av Camilla Graaf-Morin som är jurist vid den statliga Nämnden för offentlig upphandling.

- Det finns möjligheter att göra upphandlingar utan att annonsera dem enligt lagen, om det är lågt värde eller synnerliga skäl, säger Camilla Graaf-Morin.

- Lågt värde kan man ju inte påstå att det är i det här fallet och synnerliga skäl skulle kunna vara om det brådska, alltså en form av force majeure-situation, men det är det ju inte om det rör sig om en skattehöjning, säger Camilla Graaf-Morin.