Studenter slappar på högskolan

Två av tre studenter tycker att kraven på universitet och högskolor är för låga. Bara 32 procent av de heltidsstuderande lägger mer än 30 timmar i veckan på sina studier. Minst ambitiösa är eleverna på samhälls- och juridiklinjerna. Det visar en undersökning som Högskoleverket gjort.