Västermalm har lärare anställd av SCA

SCA har en egen lärare på Sundsvalls gymnasium. Det är eleverna på industriprogrammet som får undervisning av Carina Müllback som är anställd av SCA.
Syftet från skolans sida är att utnyttja företagets kompetens, och från SCA vill man locka fler ungdomar till pappersindustrin för framtida rekrytering. Carina Müllback tycker att det gynnar alla parter. Projektet har pågått i två år, och eleverna får undervisning både på skolan och i lokaler på SCA:s fabriker. Undervisningen i yrkesämnena sköts genom ett samarbete mellan Ulf Sjöberg, lärare från Västermalms skola, och Carina Müllback från SCA. Ulf Sjöberg tycker inte att SCA har ett för stort inflytande över utbildningen.