90 blir arbetslösa när "Gröna jobben" försvinner

Västernorrland förlorar 90 arbetstillfällen när bidragen till de så kallade ”Gröna Jobben” försvinner.

Skogsstyrelsen har i samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, haft tidsbegränsade projektanställningar med avtalsenlig lön, där ett 90-tal personer sysslat med bland annat upprustning av naturområden och inventering av kultur och fornminnesområden.