Mitthögskolan inpopulär

Mitthögskolan tillhör de minst populära högskolorna i landet. Det framgår av en enkätundersökning som Högskoleverket låtit göra.
Var fjärde student på Mitthögskolan skulle förmodligen välja ett annat lärosäte om de fick välja om. Var tionde vill inte alls vara här. Den här bottenplaceringen delar Mitthögskolan med andra små högskolor som de i Blekinge, Dalarna, Skövde och Malmö. Bara Jönköping får en sämre placering. Högsta betygen får de stora universiteten.