Rökare får hjälp att sluta

Västernorrland tillhör ett av sex landsting som enligt en undersökning av Statens Folkinstitut har de resurser som krävs för att hjälpa invånare att sluta röka.

Ing-Marie Östman som är distriktssköterska och tobaksavvänjare i Sundsvall säger till Sveriges Radio Västernorrland att de som vill sluta röka erbjuds antingen individuell hjälp eller deltagande i rökslutargrupper.
På mindre ställen går det inte alltid att få ihop hela rökslutargrupper, men då hänvisas de personerna till andra vårdcentraler i länet.
De allra flesta slutar dock röka alldeles själva utan hjälp från landstinget.