Dykare fanns tillgängliga vid drunkningsolyckan

Det fanns dykare på plats vid Alnösundet i Sundsvall i fredags kväll, när en 12-åring pojke drunknade. Ändå valde sjöräddningscentralen i Göteborg att kalla in Kustbevakningens dykare från Gävle. Det ifrågasätter Tommy Svedin på dykföretaget UV-konsult AB i Sundsvall, som erbjöd polisen sina tjänster när han fick höra vad som hänt. Han säger att det borde varit mer ekonomiskt att använda sig av hans företag, men han poängterar att det inte hade ändrat utgången på olyckan. På sjöräddningscentralen i Göteborg säger man att privata dykföretag bara används i undantagsfall vid sjöolyckor.