Rökavvänjning i Västernorrland

Västernorrland tillhör ett av sex landsting som enligt en undersökning av Statens Folkinstitut har de resurser som krävs för att hjälpa invånare att sluta röka.

Ing-Marie Östman som är distriktssköterska och tobaksavvänjare i Sundsvall säger till Sveriges Radio Västernorrland att de som vill sluta röka erbjuds antingen individuell hjälp eller deltagande i rökslutargrupper.

På mindre ställen går det inte alltid att få ihop hela rökslutargrupper, men då hänvisas de personerna till andra vårdcentraler i länet.