Samarbete över länsgränsen ska locka folk och företag

Sex kommuner som kallar sig Sundsvallregionen har inlett ett samarbete för att höja attraktionskraften i området.

Det handlar om att få stora satsningar på väg- och järnvägsnäten och att locka människor med arbete, bra boende och fritidsaktiviteter.

En av kommunerna i regionen är Nordanstig.

SR-Västernorrland frågade några personer i Bergsjö vad dom tycker om närmandet norrut.

Sa Annika Karlsson i Bergsjö, Nordanstigs kommun.
Reporter Christer Suneson.