Länet drabbas om Network varslar

Swedia Networks vill säga upp 45 av totalt 90 anställda i Västernorrland. Dom flesta finns i Sundsvall/Timrå, men ett fåtal finns dessutom i Sollefteå och Örnsköldsvik.
Swedia Networks bygger och underhåller nätsystem för både fast och mobil telefoni. Totalt varslas 400 personer i hela landet och orsaken är att telekomföretagen avvaktar med sina investeringar. Swedia Networks har idag 2700 anställda i Sverige och ska alltså ner till 2300.