Turerna kring tågtrafiken går vidare

Nu överklagar Tågkompaniet den dom i Länsrätten som ger Rikstrafiken tillstånd att fortsätta förhandla med franska Connex. När Rikstrafiken bestämde att franska Connex skulle få överta passagerartrafiken i Norrland ville Tågkompaniet frysa processen.
Men förra veckan bestämde Länsrätten i Västernorrland att Rikstrafiken skulle få fortsätta förhandlingarna med Connex. Nu har alltså Tågkompaniet överklagat Länsrättens dom till Kammarrätten och hävdar att det franska anbudet vilar på felaktiga grunder. Connex anbud var 45 miljoner kronor lägre än Tågkompaniets.