Ett JA återstår för sanering av Köpmanholmen

Vid årsskiftet kommer saneringen av industriområdet i Köpmanholmen att påbörjas. På torsdag i nästa vecka väntas naturvårdsverket säga ja till tre miljoner kronor som ska bli det definitiva startskottet för en av de största industrisaneringarna i landet
Det handlar om en ytterst segdragen historia och om stora pengar. Totalt kommer saneringen av det gamla industriområdet i Köpmanholmen att kosta 160 miljoner kronor. Örnsköldsviks kommun har fått goda indikationer på att naturvårdsverket vid mötet i nästa vecka säger ja till första etappen på tre miljoner kronor. Ett ja där innebär i praktiken också att myndigheten tar på sig att betala en stor del av den totala saneringskostnaden. Kommunens del blir c:a sju miljoner kronor, mellanskillanden är det tänkt att Assi Domän ska betala. Assi som övertagit det formella ansvaret för en del av det gamla NCB-området. Här pågår förhandlingar med länsstyreslen och Anders LIndström på kommunledningskontoret gör beräkningen att kostnaderna för att sanera enbart den gamla klorfabriken ligger på c:a 30 miljoner kronor. Projektledningen är klar, upphandlingarna börjar så snart naturvårdsverket säger ja, och därmed kan saneringsarbetet som förmodligen är det största någonsin i landet, komma igång runt årsskiftet. Hela arbetet väntas vara klart våren 2004.