Vanligt med telefonavlyssning i länet

Polisen i Västernorrland är flitigast i Sverige på att använda sig av hemlig telefonavlyssning. Polisens telefonavlyssning av misstänka för grova brott ökar i hela landet, ökningen är 60 procent jämfört med 1999 enligt nya siffror från Rikspolisstyrelsen. I Västernorrland fick polisen domstolstillstånd för hemlig telefonavlyssning 27 gånger i fjol, och sett till befolkningsstorleken är därmed myndigheten flitigast i landet på att använda metoden.