Det går bra för Västernorrland

2006 var det bästa året på länge för Västernorrlands län.

Det konstaterar länsstyrelsen som analyserat utvecklingen.

Det bästa är att länet ökat befolkningen med 300 personer mot ett så gott som årligt tapp de senaste 10-15 åren.

Positivt är också att antalet jobb också ökade under 2006. Antalet sysselsatta hamnar för 2006 på drygt 113 000 personer och det är den högsta siffran på 10 år och 4 000 fler än det svåra året 2004, skriver länsstyrelsen.