Konferens om utsatta barn i Härnösand

Landstinget i Västernorrland håller i dag en konferens om barn som far illa. Syftet med konferensen är att upptäcka barn som utsätts för psykiska och fysiska övergrepp.
Målgruppen för konferensen är personal som arbetar med barn inom landstinget, kommunen och polisen. Konferensen hålls i Härnösand.