Fler invånare fyller lägenheter i Sundsvall

Antalet outhyrda lägenheter från Mitthem i Sundsvall har minskat kraftigt. I september är bara knappt hundra av 4500 lägenheter outhyrda. Förändringsarbetet med nya Nacksta och ett ökat antal invånare i regionen tros ligga bakom resultatet.