Brandmän hotar med uppsägning

I Ånge kommun hotar 20 brandmän med att säga upp sig. Orsaken är att kommunen vill minska antalet brandmän i beredskap, från tretton personer per dygn till tio personer per dygn.
Det skulle innebära att arbetsbördan ökar för dom som är i beredskap. Kommunen räknar med att spara närmare 800.000 kronor per år på förändringen. Om två veckor träffas brandmän och politiker i Ånge och diskuterar beredskapsförändringarna.