Sänkt bidrag till vägar gör Ö-viks kommun arg

Örnsköldsviks kommun protesterar nu kraftigt mot den föreslagna sänkningen av bidraget till ensklida vägar. Kommunalrådet John Norberg skriver i ett brev till näringsminister Björn Rosengen idag att det är med stor förvåning och bestörtning som kommunen tar emot den här nyheten.
För Örnsköldsvik med 80 mil enskilda vägar är förslaget förödande. I brevet kräver kommunalrådet att förslaget dras tillbaka plus att det sker en uppräkning från det ursprungliga förslaget.