Rysk brand orsakade dimma i länet

Under natten och morgontimmarna spreds den ryska rökdimman över länet. Röken som förmodas komma från ett stort antal skogs och torvbränder utanför Moskva kom in över Södra Sverige i går eftermiddag och tog sig sedan med sydliga vindar norrut.
Moskva har de senaste dagarna varit insvept i en illaluktande dimma vilket gjort att höghusens övrervåningar knappt varit synliga från gatunivå. Nu under förmiddagen har dimman upplösts och istället ersatts med vanligt dis.