Konkurrensen om gymnasieeleverna hårdnar

Konkurrensen om de blivande gymnasieeleverna hårdnar. Och det är nya hälso och idrottsprogram som lockar 16 åringarna. Före jul bestämde sig friskolan John Bauer i Örnsköldsvik för att inrätta två nya linjer till hösten. Med innebandy som specialidrott.

 Nu kommer kommunens båda gymnasieskolor också att erbjuda innebandy som tillval .