Smörgåsbredare fixar pålägget

Antalet patentansökningar har sjunkit stadigt i Sverige sedan 2002.
Västernorrland är dock länet som hamnar högst på ALMI:s företagarbarometer som mäter, bland annat, antalet innovationer.

Sa Ulla Lahti uppfinnare från Sundsvall.
Intervjuade gjorde TullaMaja Fogelberg och Ulf Thonman.