God vård av bröstcancerpatienter i länet

Västernorrland kommer på andra plats när det gäller bröstcancerindex som mäter hur väl landstinget lever upp till dagens konsumentkrav på god vård för bröstcancerpatienter.

På delad förstaplats ligger Norrbotten och Stockholm enligt analysföretaget Health Consumer Powerhouse.

Landstinget Västenorrland får sammanlagt 12 poäng av 16 möjliga.

Högst poäng får Landstinget Västernorrland bland annat för erbjudande av mammografi och remissfrihet.