Hälften av Sundsvallsborna misslyckas med uppkörningen

Sex av tio Sundsvallsbor misslyckas med teoriprovet för körkort. Fem av tio, 50 procent, kuggas på uppkörningen. Det visar färsk statistik från Vägverket. Det här beror inte på att utbildningen blivit sämre utan på att reglerna ändrats, hävdar Thomas Lindberg som är trafikskolärare i Sundsvall