Länsstyrelsen vill behålla Försäkringskassans regioncenter i Sundsvall

Länsstyrelsen tycker att Försäkringskassan i regionen ska fortsätta ha sitt centrum i Sundsvall även när man omorganiserar och skär ner.
Det skriver landshövding Gerhar Larsson i ett brev till Försäkringskassans ledning idag.

Enligt förslaget borde Försäkringskassan ha ett telefonkundtjänstcenter i Sundsvall som innebär minst 100 tjänster och även ett specialistcentrum för pensioner och försäkringar.

Det för att kompensera tidigare neddragningar inom försäkringskassan i länet, anser landshövdingen.