Kubal i Sundsvall bygger ut

Miljödomstolen har gett aluminiumsmältverket Kubal tillstånd för en planerad ombyggnad av smältverket i Sundsvall.

Bolagets styrelse har redan tagit beslutet om att investera 1,35 miljarder. En satsning som innebär att personalstyrkan kommer att minskas med hundra man från nuvarande cirka femhundra anställda.

Att Kubal fått klartecken från miljödomstolen innebär att smältverket kan utrustas med helt nya smältugnar med en teknik som både minskar utsläppen av miljöfarligt stoff och som kräver mindre energi i processen.

Bolaget har även träffat ett långsiktigt elavtal med Vattenfall, en förutsättning för att miljardinvesteringen skulle bli verklighet.

Miljödomstolens dom innebär att Kubikenborg Aluminium Kubal får bygga om det gamla elektrolysverket som är av Söderbergtyp till modernare prebaked-teknologi.

Tillståndet ger Kubal möjlighet att bedriva elektrolysverksamhet inklusive gjuteriverksamhet med en produktion upp till 165 000 ton per år, varav elektrolysverksamheten är 145 000 ton.

De nya ugnarna ska enligt planerna vara klara att tas i drift vid årsskiftet 2008/2009.