Tankställe för biogas på gång i Sundsvall

Naturvårdsverket har beviljat FordonsGas Sverige AB över en miljon kronor i bidrag för att uppföra ett tankställe för biogas i Sundsvall.
Biogastankstället blir tillgängligt för allmänheten och är det första i Västernorrlands län.

Biogas är ett förnybart drivmedel och därmed ett klimatvänligt alternativ till bensin och diesel.