Istravet i Fränsta hotas av klimatförändringarna

Sista istravet kan vara sprunget på Torpsjön i Ångekommun.
Den varma vintern har gjort att isen är alldeles för tunn och arrangörerna kan inte garantera säkerheten för deltagarna och publiken.
Därför ställdes travtävlingen in.

Sa Kjell Nilsson en av arrangörena bakom istravet i Fränsta som nu måste ställas in.
Intervjuade gjorde Ulf Thonman.