Färre sjukpenningdagar i Västernorrland

Andelen sjukpenningdagar i Västenorrland minskade med 10,2 procent under 2006 jämfört med 2005.

Det betyder extra pengar i landstingets kassa, efter en överrensekommelse som landstingen träffade med staten 2005.

För västernorrlands landsting innebär det 29 miljoner kronor plus, pengar som är öronmärkta för att fortsätta minska sjukskrivningarna.

Tanken med de extra pengarna från staten är att det ska fungera som en morot för att landstingen ska jobba mer aktivt för att minska sjukskrivningar.

Bäst resultat i landet hade Gävleborgs län där sjukpenningdagarna minskade med 18,5 procent.