Tusentals hushåll i centrala Härnösand utan el

Centrala Härnösand drabbades av ett omfattande elavbrott på lördagsmorgonen.

Totalt var 4 300 hushåll utan ström vid 8.30-tiden.

Vid 10.30 var fortfarande tio hushåll strömlösa.

Orsaken till avbrottet var ett högspänningsfel på en kabel som skapade avbrott även på fler kablar.

Från Hemab förklarar man att avbrottet blev mer omfattande än nödvändigt eftersom högspänningsfelet orsakade att strömmen bröts ”oselektivt”.

Man jämför det med att när en säkring går hemma, så är det som att det drabbar flera säkringar i centralen.

Därför kunde de flesta få tillbaka strömmen snabbt.