Flera krogar i länet fastnade i skatteverkets fälla

15 krogar i Västernorrland och Jämtland har fastnat i skatteverkets granskning och anmälts till åklagare.

Britt-Inger Flodén, skatterevisor i Sundsvall, säger till Tidningen Ångermanland att fler anmälningar är att vänta.

Fyra av de anmälda krogarna hör hemma i Ångermanland, tre i Härnösand och en i Kramfors.

Och ännu har inte hela länet granskats, bland annat återstår Örnsköldsvik.

Bland annat gäller det misstankar om svarta löner och fall där företagens bruttovinster ser låga ut jämfört med den verksamhet de bedriver.

För de fyra företag som hittils anmälts i Ångermanland handlar det om sammanlagt 2,6 miljoner kronor i oredovisade inkomster.