Tvist om servicehus kan ge Sundsvalls kommun skattemiljoner åter

Sundsvalls kommun och skatteverket ligger i tvist om huruvida Tomtegränds servicehus och Allégården i Sundsvall ska räknas som hyreshus eller vårdhem.

Vinner kommunen tvisten kan det innebära flera miljoner tillbaka av inbetald skatt.

Skatteverket anser att boendena ska klassas som hyreshus och ska beskattas, medan kommunen anser att det rör sig om ett vårdhem och ska vara skattefritt.

Länsrätten har i flera domar gett kommunen rätt men i veckan överklagade skatteverket till kammarrätten.

Enligt Arne Faxing på skatteverket överklagar man för att skatteverket vill ha ett tydligt svar i frågan om vart gränsen ska dras, äldrevården såg helt annorlunda ut förr när skatteverkets riktlinjer utformades och än finns inga nya tydliga besked i frågan.

För skatteverket är det att klassa som hyreshus när det finns kokmöjligheter och eget badrum på rummet, något som är standard inom äldreomsorg idag.

- Det är väl bara på sjukhus som det är på något annat vis idag, säger Arne Faxing på skatteverket.

Kommunen anser att det är den vård som ges som ska vara skäl till om en byggnad ska räknas som vårdhem och vara skattefri. Skattverket har ansett att vården är mer att likna med en hjälpinsats snarare än vårdsinsats på de båda boendena i Sundsvall.

Om kammarrätten väljer att ge kommunen rätt betyder det att Sundsvalls kommun får tillbaka flera miljoner kronor av inbetald fastighetsskatt, enligt Åke Henriksson på fastighetskontoret i Sundsvalls kommun. Pengar som blir ett rent bonustillskott för kommunen.

Om kammarätten istället slår fast att boendena är att klassa som hyreshus innebär det att kommunen får fortsätta att betala skatt för boendena, något man har i sina beräkningar, berättar Åke Henriksson på fastighetskontoret i Sundsvall.

Liknande ärenden har tidigare avgjorts i kammarrätt och domarna är otydliga och pekar åt olika håll. Därför finns nu ett ärende från en annan del av Sverige som väntar på besked om prövningstillstånd hos regeringsrätten.

En väntan på besked därifrån är också ett skäl till att skatteverket nu överklagat länsrätten i Västernorrlands domar, enligt Arne Faxing på skatteverket.