Protester mot minskad tid för ambulans i Docksta

Ett tiotal intresseföreningar vid Höga Kusten skriver till landstinget om sin oro för att ambulansen i Docksta ska bli dagtidsambulans, på grund av nya arbetstider för ambulanspersonalen.

Man framhåller att ambulansutryckningarna blivit många fler under senare år, och att fritidsboende dubblerar befolkningen i området under sommaren.

Det vore bättre att placera ambulansen i Ullånger, menar brevskrivarna.