Timrå kommun ser över verksamheten på fritids

Skolverkets hårda kritik mot kommunerna för stora barngrupper och torftig verksamhet får medhåll på många håll, och nu måste nånting göras.

Sa rektorn på Söråkers skola Jeanette Martinsson.
Reporter Ulla Öhman.

I Timrå kommun tittar man nu över verksamheten på fritids. Skolverkets hårda kritik mot kommunerna för stora barngrupper och torftig verksamhet får medhåll på många håll, och nu måste nånting göras. Fritids har hamnat i strykklass, säger rektor Jeanette Martinsson på Söråkers skola.

Timrå kommun har ett projeket igång som kallas Förståelseinriktad skola. I projeketet som drivs tillsammans med Myndigheten för skolutveckling ingår allt från förskola till gymnasium, och inom projektet har man nu beslutat lyfta upp fritids på agendan, berättar Jeanette Martinsson.

Enligt kommunernas egna jämförelsetal har Timrå dom allra största barngrupperna på fritids. Nästan 30 barn per vuxen, mot mellan 15 och 20 i dom andra kommunerna. Men den siffran stämmer inte, tror Jeanette Martinsson, utan skillnaderna beror nog på att kommunerna räknar olika. Fritidspersonal har ju sällan hela sin tjänst på fritids, utan jobbar inom skolan under skoltid. På hennes egen skola, Söråkersskola, är det snarare ca 15 barn per vuxen på fritids, bedömer hon.