Kommunen drar in friskvården för skolpersonal i Härnösand

Det är slutgympat för skol- och daghemspersonalen i Härnösand.
I jakten på kostnader har skolförvaltningen stoppat personalens friskvårdsprogram på simhallen och tagit bort möjligheten att köpa säsongskort till ett rabatterat pris.

Förra året kostade subventionerna förvaltningen ca 100 000 kronor.

Anställda på andra förvaltningar i Härnösands kommun får däremot behålla sina förmåner.