Sorkfebern sprider sig i länet

Sorkfebern sprider sig. Sen november har ett 80-tal länsinvånare fått virussjukdomen och smittskyddsläkare Hans Boman räknar med att lika många till kommer att få den under vintern.

- Vanliga symptom är smärtor i buk och rygg och vissa som insjuknat får näsblod och nedsatt urinproduktion, berättar Hans Boman.
Bara några få fall per år kräver sjukhusvård.