Stort tapp för SSU

Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU redovisar de lägsta medlemstalen sedan 1917. Efter en utrensning av passiva medlemmar har antalet medlemmar sjunkit till 4300 i hela landet. I Västernorrland finns nu bara 82 medlemmar. Dagens unga är ointresserade av partipolitik, säger Mikael Westin, SSU ordförande i Sundsvall för 69 medlemmar