Premie ska främja kallblodsuppfödningen

Antalet kallblodstravare har stadigt minskat de fem senaste åren. Därför kommer det även i år att betalas ut en premie för att främja kallblodsuppfödningen.

Precis som i fjol kommer travförbundet att betala 4 000 kronor för varje föl som föds under 2008. I fjol, när premien infördes, ökade antalet betäckningar med 25 procent.

Västernorrland är ett av de kallblodstätaste distrikten i landet.