Störst intresse hos länets ungdomar att bli företagare

Intresset för ungdomar att bli egenföretagare är stort och listan toppas av Västernorrland. Det framgår av Nuteks, Verket för näringslivsutveckling, entreprenörsskapsbarometer för 2006