Mittuniversitetet får 56.000 till stipendier

Mittuniversitetet har beviljats totalt 56 000 kronor till två studentstipendier. Stipendierna ger studenter möjlighet att på plats i ett utvecklingsland skaffa sig material till en C- eller D-uppsats.