Förnyelsebara drivmedel exportvara för norra Sverige

Förnyelsebara drivmedel och kemikalier har stora förutsättningar att bli viktiga exportprodukter för norra Sverige. Det menar forskare och entreprenörer i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.


De har nu fått fem miljoner kronor i initieringsbidrag. Delar av projektet har tidigare initierats med medel från länsstyrelsen i Västernorrland.